Ολα τα μωρ?κια του κ?σμου φορ?νε π?νες γιατ? να μην τους τις κ?νετε δ?ρο ?ς Nappy cakes.  Οι γονε?ς τις λατρε?ουν για την χρησιμ?τητα τους και για το αισθητικ? αποτ?λεσμα.  Στολ?ζουν τ?λεια το παιδικ? δωμ?τιο αν δεν θ?λουν να τις χαλ?σουν.

 

 

Ολες τις εποχ?ς προσφ?ρετε το?ρτες Nappy cakes. Ομορφα και πρακτικ? δ?ρα στα μωρ?κια που θα γεννηθο?ν η ?χουν ?δη γεννηθε?.   

Τα μεταφορικ? ?ξοδα για τα μαιευτ?ρια Ιασ?, Μητ?ρα, Λητ?, Γα?α, Ελενα, Αλεξ?νδρας και Αρετα?ο ε?ναι 5 ευρ? μ?νο.

 

  Για Αθ?να και προ?στια, (Μαιευτ?ριο Ρεα και Αττικ?) τα μεταφορικ? ε?ναι 8 ευρ? και υπ?λοιπο Αττικ?ς & Πειραι?, 10 ευρ?.  

 

 

 

 

 


??? ????????

 
? ??????

????: 50.00

 
   
?????? ??????

??????? (SKU): 002

????: 30.00

 
 
 
????? ??? ?????

??????? (SKU): 001

????: 45.00

 
   
?????? ??? ???

????: 60.00

 
 
 

 
   
??? ??????? ???????

????: 70.00

 
 
???????...